رزرو هتل فضاگشت

سه گنبد کرمان

گنبد مشتاقیه کرمان
گنبد مشتاقیه کرمان که به سه گنبد نیز شهرت دارد، از آثار دوران قاجار در کرمان می باشد. این گنبد متعلق به فردی به نام مشتاق بوده که در سال ...