رزرو هتل فضاگشت

سهم نوروزی

سهم نوروز 6.5 درصد کل تمامی سوانح رانندگی در ایران
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ – خبرگزاری میراث فرهنگی ـ حمل و نقل ـ این گونه که به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌هایی که در برنامه پنجم توسعه برای کاهش 10 درصدی سوانح ...