رزرو هتل فضاگشت

سنگ کاظم داشی

قلعه کاظم داشی
قلعه کاظم داشی یا سنگ کاظم خان در حدود 65 کیلومتری ارومیه و 1/5 کیلومتری شرق روستای گورچین واقع شده است. این قلعه در محل به «قالاباشی» معروف است و ...