رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سنگ های تراش خورده ساسانی

سنگ های تراش خورده ساسانی
در دامنه کوه بیستون در محدوده ای به طول هفت کیلومتر، قطعه سنگ های تراش خورده بزرگی بطور پراکنده دیده می شود که از جنس سنگ آهکند و اغلب به ...