رزرو هتل فضاگشت

سنگ نوشته های پاسارگاد

سنگ نگاره مرد بالدار در پاسارگاد
سنگ نگاره مرد بالدار در پاسارگاد بر روی بازماندهٔ دیوار درگاه شمال خاوری پاسارگاد کنده‌کاری شده‌است. بالای سنگ نگاره مرد بالدار سنگ‌نبشته ای سه زبانی بوده که مسافران اروپایی آن ...