رزرو هتل فضاگشت

سنگ نوشته های شاهین دژ

سنگ نگاره های عقربلو
سنگ نگاره های عقربلو ، نقشهایی هستند که در نزدیکی شهر شاهین دژ بر روی سنگها حکاکی شده اند . سنگ نگاره های این منطقه از نوع کنده کاری و ...