رزرو هتل فضاگشت

سنگ نوشته های ایران

سنگ‌نوشتهٔ داریوش یکم در نقش رستم
سنگ‌نوشتهٔ داریوش یکم در نقش رستم سنگ‌نوشته‌ای در آرامگاه داریوش یکم در نقش رستم است. سنگ‌نوشتهٔ داریوش یکم را هرتسفلد در 1923 تشخیص داد، و خیال کرد که متن آرامی ...
سنگ‌ نوشته قوچعلی
ایلام از شهرهایی با جاذبه های گردشگری بسیار است یکی از این جاذبه های تاریخی سنگ نوشته قوچعلی است که  در شهر ایلام قرار دارد و به دوران پیش از ...