رزرو هتل فضاگشت

سنگ نوشته قیرخ قیزلار

سنگ نوشته قیرخ قیزلار
این کتیبه به خط میخی اورارتویی بر روی صخره ای در دره قراکوه در روستای قیرخ قز لار نزدیک سراب در 12 سطر و به ابعاد 106 در 75 سانتی ...