رزرو هتل فضاگشت

سنگ نبشته گیستاتون اپوس

گیستاتون اپوس
گیستاتون اپوس مجموعه ای از آثار به جا مانده از دوره ی غارنشینی و هفت دوره تاریخی پس از آن . دوران مادها ، هخامنشیان ، سلوکی ها ، اشکانیان ...