رزرو هتل فضاگشت

سنگ نبشته هخامنشیان

بیستون قطب فرهنگی استان کرمانشاه
کرمانشاه- ایرنا- کم و کاستی ها در مسیر استفاده بهتر از میراث پایگاه جهانی بیستون موجب شده که چندین پروژه بزرگ برای ساماندهی این محوطه تعریف شود و با اختصاص ...