رزرو هتل فضاگشت

سنگ تراشه های روستای وردیج

سنگ تراشه های وردیج تهران
سنگ تراشه های وردیج تهران در شمال غرب شهر تهران واقع است. هوازدگی و حفرات هوازده که سنگ ها را به اشکال عروسک های سنگی درآورده در نوع خود قابل ...