رزرو هتل فضاگشت

سنسو کجاست

رستوران ایتالیایی سنسو تهران
رستوران ایتالیایی سنسو یک رستوران ایتالیایی با پته های فوق العاده، البته کمی شلوغ است ولی این چیزی از ارزشهای غذای خوشمزه ای که داره کم نمیکند. آدرس :تهران بلوارفردوس ...