رزرو هتل فضاگشت

سنت های چهرشنبه سوری

'چَرشنبه بایرامی' نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان
ارومیه- ایرنا- 'چَرشَنبه بایرامی یا آخیر چَرشنبه' سنت دیرینه مردم آذربایجان برای شادی و روشنایی در آخرین چهارشنبه سال است؛ روزی که آذر مردمان پاک و صمیمی این مرز و ...