رزرو هتل فضاگشت

سنت تادئوس

کلیسای وانک جهانی می شود
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۳/۲ – شرلی آودیان، مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای ایران به خبرنگار مهر گفت: مجموعه قره کلیسا، شامل سه کلیسای اصلی با نام‌های قره کلیسا یا سنت ...