رزرو هتل فضاگشت

سمپوزیوم بین المللی

سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی در اصفهان برگزار شد
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ – اصفهان - ایرنا - اولین سمپوزیوم بین المللی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری گردشگری ورزشی در ایران روز پنجشنبه در دانشگاه آزاد خوراسگان ...