رزرو هتل فضاگشت

سمبوسه آبادانی

طرز تهیه انواع مختلف سمبوسه
سمبوسه یکی از غذاهای محلی استان خوزستان است. سمبوسه برخلاف ظاهرش غذایی به قدمت تاریخ و به وسعت سرزمین های آفریقایی ، خاورمیانه و شبه قاره هند است . البته ...