رزرو هتل فضاگشت

سلطان علی محمد باقرکاشان

سلطان علی محمد باقر
حضرت اباالحسن علی ابن امام محمد باقر (ع) در سال 113 هجری قمری جهت امر تبلیغ دین مبین اسلام و پاسخگویی به احساسات مذهبی مومنان وارد کاشان شدند و به ...