رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سلطان آباد چمچال

شهر تاریخی « بغداد کوچک » کجاست؟
در پای کوه بیستون به فرمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو، شهری ساخته شد که « سلطان آباد چمچال » یا « بغداد کوچک » خوانده شد. علیرضا مرادی بیستونی، معاون ...