رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سفر به قم

مهمترین منبع درآمد قم، گردشگری است
«دریاچه نمک از مهمترین فرصت‌های گردشگری استان قم در مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شده و از سوی دیگر مبل و سوهان قم به عنوان مهمترین ظرفیت‌های این استان مورد ...