رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سفر به ایران در دوران کرونا

سفر به ایران در دوران کرونا
مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری تاکید کرد: مقررات سفر به ایران با افزایش تعداد پروازهای خارجی، تغییری نکرده است و شرط همراه داشتن نتیجه منفی تست PCR کماکان برقرار ...