رزرو هتل فضاگشت

سفره گردشگری

آلترناتیو کولبری در غرب ایران
دکتر زاهد قادری استاد مدیریت بین‌المللی گردشگری دانشگاه دگندورف آلمان درحالی‌که امروزه بسیاری از کشورها و مقاصد گردشگری دنیا از این صنعت به‌عنوان یک کیمیا برای اشتغال‌زایی، ایجاد فرصت‌های شغلی ...