رزرو هتل فضاگشت

سفره ماهى قشم

پودینی کوسه
کوسه را قطعه‌ قطعه می‌کنیم و با پوست در آب نمک و زرد چوبه می‌ جوشانیم تا کاملاً پخته شود، بعد از پخته شدن پوست و استخوان آن به راحتی ...