رزرو هتل فضاگشت

سفره عقد

جشن عروسی در یزد
جلسه صداق طی کنان جشن عروسی در یزد به این صورت بوده است که در یزد در قدیم پس از پرس وجو وانتخاب دختر به خواستگاری او می‌رفتند وقرار جلسه ...
وسایل سفره عقد
آیینه بخت و دو شمعدان ( که نماد روشنایی هستند و طبق سنن زرتشتی ، داماد باید ورود عروس را از آن آیینه ببیند ) سینی عاطل و باطل که ...