رزرو هتل فضاگشت

سفره خانه های خمینی شهر

سفره خانه عصارخانه خمینی شهر
خمینی شهر، ظرفیت های گردشگری بی بدیلی دارد اما بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری خمینی‌شهر کمتر شناخته شده و یا معرفی شده است.عصارخانه ای با قدمت ۵۰۰ ساله در خمینی شهر ...