رزرو هتل فضاگشت

سفرهای کریسمس

الگوی آمریکایی سفر در تعطیلات
دنیای اقتصاد- امیر شاملویی: در کریسمس 2013 بالغ بر 90 میلیون نفر در آمریکا، بیش از 50 مایل سفر کرده بودند؛ به معنی اینکه بزرگراه‌ها در این زمان پر از ...