رزرو هتل فضاگشت

سفرهای شهری

اصول اساسی گردشگری اجتماع‌‌محور
دنیای اقتصاد: به باور کارشناسان، گردشگری اجتماع‌محور یکی از موثرترین راه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی جوامع کمتر برخوردار است. آنها 9اصل اساسی را برای این نوع از گردشگری برمی‌شمرند و ...