رزرو هتل فضاگشت

سفرهاي مذهبي

توسعه بازار گردشگری داخلی با توجه ویژه به بازار هدف گردشگران شیعه
پیشگفتار گردشگری مذهبی یکی از کهن ترین انواع گردشگری می باشد که از دیرباز مورد توجه نوع بشر واقع شده است. در دین اسلام نیز بر امر گردشگری به ویژه ...