رزرو هتل

سرمایه

سرمایه‌ ۲ میلیاردی بخش خصوصی در اقامتگاه‌های بومی یزد

سرمایه‌ ۲ میلیاردی بخش خصوصی در اقامتگاه‌های بومی یزد

بود که با افتتاح سه اقامتگاه دیگر تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال در سطح استان به 43 واحد رسیده است.» او همچنین خاطرنشان کرد: «در پروژه‌های بوم‌گردی که امسال در دهه فجر افتتاح می‌شود، بخش خصوصی بیش از 20 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است.»

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

می‌کند. ایروانی اظهار داشت: در راه حل دستیابی به شکوفایی اقتصاد فرهنگ رمزی نهفته است که بدون ادراک عمومی و ایجاد جریان مرتبط با آن، محقق نخواهد شد و آن تلقی فرهنگ و آثار فرهنگی به عنوان سرمایه است. وی ادامه داد: اما سرمایه نه با معنای به صرفً مادی امروزی، سرمایه‌ای با ارزش ولی شکننده و ظریف، هر شهروند و عضو جامعه از...