رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سرمایه گذار داخلی و خارجی

خزر؛ غفلت سرمایه گذاران، رغبت گردشگران
تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ – نوشهر - ایرنا - دریای خزر با وجود برخورداری از مزیت های فراوان بویژه در بخش های گردشگری و تجارت همچنان با واقعیت تلخ استفاده نکردن ...