رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سركه انگبين چیه

سرکه انگبین
سرکه انگبین یکی از قدیمی ترین نوشابه های صد در صد ایرانی است،در واقع ترکیب سرکه انگور و عسل که در گذشته های بسیار دور عسل را در زبان فارسی”انگبین”و ...