رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سردکوه کجاست

غار سرد کوه
کوه سرده یا سردکوه به ارتفاع 2240 متر در نزدیکی شهرستان ملایر قرار دارد. چون این کوه پشت به آفتاب قرار دارد و ارتفاع بیشتری نسبت به کوه گرمه دارد، ...