بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سربازان هخامنشی

شناسایی ۱۰۰ نمونه گلسنگ در تخت جمشید

شناسایی ۱۰۰ نمونه گلسنگ در تخت جمشید

نقش و نگارها، کتیبه ها و خطوط میخی رشد کرده و بسیار نگران کننده است. این کارشناس گلسنگ ادامه داد: اهمیت تخت جمشید به نقش و نگارها، خطوط میخی و گلهای لوتوس و سربازان هخامنشی است و اگر این کتیبه ها از بین بروند دیگر تخت جمشید ابهت ندارد. وی با تاکید بر اینکه عمق گلسنگها در تخت جمشید یک...