رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سراب در بیابان

سراب گرم
در اثر گذر نور از لایه های هوا با چگالی های گوناگون ,پدیده سراب رخ می دهد . اگر هوای زمین گرمتر از هوای بالای آن باشد سراب پست و ...