رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سدهای زنجان

سد گلابر ایجرود
سد گلابر ایجرود ظرفیت بسیار بالایی در بحث گردشگری دارد، بر روی رودخانه سجاس در شهرستان ایجرود واقع شده است و از نظر کشاورزی و اقتصادی اهمیت زیادی برای این ...
سد خاکی شویر
سد خاکی شویر بر روی دریاچه شویر دارای بدنه کشیده بوده كه عمق آن از حداقل 5/1 متر در محل ورودی تا 15 متر در زمان بررسی متغير بوده است ...