رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سدشهر گلپایگان

سد گلپایگان
سد گلپایگان اولین سد مخزنی خاکی و اولین سد مدرن ایران است. مطالعات این سد در سال ۱۳۲۳ شروع شد. عملیات ساخت آن نیز در سال ۱۳۲۶ آغاز و در ...