رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

سدخاکی شهید مدرس خلیل آباد

سد خاکی شهید مدرس
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهرستان خلیل آباد سد خاکی شهید مدرس است که از آبریز مهمترین رودخانه منطقه که شهر خلیل آباد را تحت تأثیر مستقیم قرار می ...