رزرو هتل ایران بوم گردی

سال 95

کارنامه اقتصادی صنایع‌دستی در سال ۹۵

کارنامه اقتصادی صنایع‌دستی در سال ۹۵

صنایع دستی در یک‌سال و ثبت دو شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و لالجین به عنوان شهر جهانی سفال در فهرست یونسکو، از جمله شاخص‌ترین اتفاقات رخ داده در حوزه صنایع دستی کشور در سال 95 بود؛ اتفاقاتی که سبب شدند، معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، توصیف سال خوب را برای صنایع دستی کشور به‌کار بندد. مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع...

جاباما