بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سال 2011

تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران

تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 1.030 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 1.360 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 1.809 میلیارد نفر...