بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سال کم‌بارش

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

تداوم مشکلات بودجه احیای «ارومیه»

به خشکی دریاچه، انرژی که از سمت اتمسفر می‌آید و در شرایطی که آبی برای تبخیر وجود ندارد، باعث گرم شدن زمین و ایجاد بادهای محلی می‌شود. در برخی مناطق سرعت باد سه برابر شده است. بنابراین دریاچه خشک در سال کم‌بارش می‌تواند غبارهای محلی را تا فاصله‌های زیاد حرکت دهد.»