بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سال مالی بانک

بازگشایی نماد بانک گردشگری با افزایش ۵۰ درصدی قیمت

بازگشایی نماد بانک گردشگری با افزایش ۵۰ درصدی قیمت

ارزش هر سهم بانک گردشگری در روز کاری جاری به ۱۵۹۰ ریال رسیده که براساس پیش بینی اعلام شده، در سال مالی ۹۳ مبلغ ۲۰۸ ریال سود خالص به ثبت خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک گردشگری با سرمایه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به […]