بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سال زرتشتی

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

جمع آوری خراج سالانه در دوران باستان همزمان با آغاز سال نو آغاز می گردید. آمارگران (باجگیران دولتی)، در کوست های (ایالت های) مختلف به گرداوری مالیات از بین کشاورزان، صنعتگران، دامداران و … پرداخته و مبالغ گرداوری شده را پس از شمارش و پلمپ به خزانه شاهی در پایتخت ارسال می کردند. با رعایت […]