بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ساسانیان

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

سال باژی؛ جمع آوری خراج در ایران باستان

با رعایت نشدن و اجرا نشدن دقیق کبیسه در تقویم، آغاز سال نو هر چهار سال یکبار یک روز زودتر برگزار شده و در حقیقت نوروز در اسفند ماه برگزار می شده است. با توجه به گستردگی قلمرو ساسانیان در عرض های جغرافیایی، نوروز در مناطق جنوبی ایران، حتی در زمستان همراه با سرسبزی طبیعت و فراوری بخشی از محصولات کشاورزی و دامی بود، ولی در مناطق شمالی...

جشن خزان

جشن خزان

دیگر در روی سکه های برخی از شاهان اشکانی و اسناد دیگر این دوره ماه های تقویم اوستایی دیده می شود چنان که در همین دوره در زمان بعدش به تدوین کتاب اوستا نیز اقدام کرده اند. اما در دوره ساسانیان نوروز و مهرگان اهمیت خاصی داشته اند و همواره تقویم اوستایی را به کار برده اند. در این دوره بار عام دادن پادشاهان تنها در جشن نوروز و مهرگان...

نقش رستم، عکس منتخب روز در صفحه اصلی ویکی پدیا

نقش رستم، عکس منتخب روز در صفحه اصلی ویکی پدیا

نام مجموعه ای باستانی در روستای زنگی آباد واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس ایران است که در فاصله 6 کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد. این محوطه باستانی یادمان هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده و از حدود سال 1200 پیش از میلاد تا 625 میلادی همواره مورد توجه بوده است، زیرا آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی، نقش...