بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازهای سنتی زنجان

صنایع دستی زنجان

صنایع دستی زنجان

استان زنجان, زنجان

تزئین می باشند و عنصر ‌اصلی زیبایی‌ آنها همان شکل آنهاست،‌ ولی‌ اشیای مسی که‌ ارزش‌ نمایشی بیشتر داشته اند، ‌معمولا مورد توجه‌ صنعتگران و هنرمندانی‌ چون قلمزن، کنده کار و گاه نیز برجسته کار ‌قرار گرفته اند. ساخت سازهای سنتی زنجان یکی از مهجورترین هنرهای ایرانی که مجال بیان نیافته ، هنر سازسازی است که به تنهایی گستره ای است از زیر شاخه های متنوع که هر...