بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازنده قدیمی تار

استاد یحیی نابغه تارسازی ایران

استاد یحیی نابغه تارسازی ایران

استاد یحیی نابغه تارسازی ایران  است که در زمان خود به مهارت بالایی در کار خود رسید و به مرحله استادی رسید .در زمان قدیم در خانواده‌ای هنرمند در جلفای اصفهان کودکی پا به عرصه وجود می‌گذارد که نام یحیی را برایش انتخاب می‌کنند و بعدها شهرت زائد‌الوصفی کسب کرده به گونه‌ای که هرکس تاری […]