بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان کنفرانس اسلامی

گردشگری حلال مزیت رقابتی ایران

گردشگری حلال مزیت رقابتی ایران

سفرهای آنان می‌شود، اما از سوی دیگر تعداد زیاد مسلمانان موجب ایجاد جنبش‌هایی در حل این مشکلات و استفاده از این بخش بازار در صنعت گردشگری شده است. ظهور برند حلال یکی از راه‌حل‌های این موضوع بود که با کمک سازمان کنفرانس اسلامی و ایجاد استانداردهایی برای آن به وجود آمد. این برند نوعی استاندارد است که با بررسی کالاهایی که استفاده از آنها حلال است این استاندارد را به...