بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان پارک

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

و مجاوران در مشهد بود. تاکنون در چهارچوب طرح احیا و آزادسازی کشف رود هزار و 500 هکتار از زمینهای اطراف آن آزادسازی شده و در مرحله احیا قرار گرفته و با هدف تبدیل به فضای سبز به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد واگذار شده است. هم اینک مسیر اصلی کشف رود شامل 75 کیلومتر از بستر مورد تجاوز آزادسازی شده و عملیات آزادسازی مسیر...