بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان هواشناسی

وضعیت نامناسب بنای برج آزادی

وضعیت نامناسب بنای برج آزادی

بوده است، اما با پیگیری های آنها، این دوربین ها از سقف و گنبد برج برداشته شد. سپس مسجدجامعی درهای سنگی و مکانیکی برج آزادی را بست و همگی از برج آزادی بیرون رفتند. سازمان هواشناسی، مقصد بعدی تیم کشف تهران بود. در این برنامه، داود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی خاطر نشان کرد: تحریم ها علیه ایران تاثیر زیادی در استفاده...