بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان میراث و گردشگری

گردشگری معلولان ،‌ مناسب سازی شده بدون توجه به استانداردها !

گردشگری معلولان ،‌ مناسب سازی شده بدون توجه به استانداردها !

سازمان میراث و گردشگری از دیگر سو بر توجه به گردشگری معلولات تاکید دارند اما مهمترین نکته‌ای که مورد توجه رییس سازمان میراث و گردشگری قرار گرفته این است که بهتر است یکی از معلولان و کارشناسان این حوزه به عنوان مشاور در کمیته‌هایی که به منظور مناسب سازی محیط برای معلولان تشکیل می‌شود حضور داشته باشد.» به گزارش CHN، نجفی در بخشی از یادداشت خود عنوان کرده‌است: «همه این فعالیت‌ها و برن...