بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان ملل UNDESA

بیانیه سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار صادر شد

بیانیه سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار صادر شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متن بیانیه به شرح ذیل است: "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و بخش امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل UNDESA با مشارکت یکدیگر سمپوزیوم سازمان ملل با هدف گنجاندن سیاستهای بخشی در برنامه ریزی یکپارچه ملی توسعه پایدار، توسعه شهری، استفاده بهینه از منابع ،...