بلیط هواپیما سوئیت تبریز

سازمان جهانی شورای سفر

رونق گردشگری راه حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی

رونق گردشگری راه حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی

در سال های اخیر توسعه یافته و در آینده نیز جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی خواهد داشت. پیش بینی های این نهادها از افزایش سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و اشتغالزایی درسال های آینده حکایت می کند. بنابر برآورد های سازمان جهانی شورای سفر و گردشگری این افزایش در 10 سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. سازمان جهانی شورای سفر (WTO) در گزارش سالانه خود که با...